Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Strefy klimatyczne w Polsce

Strefy klimatyczne w Polsce

Poniższa mapka pokazuje przybliżony podział kraju na strefy klimatyczne pod względem możliwości uprawy poszczególnych gatunków i odmian w zależności od ich wymagań cieplnych. Mapka opracowana została na podstawie map W. Heinzego i D. Schreibera, którzy dokonali podziału Europy na strefy klimatyczne według zasad podobnych do przyjętych przez Ministerstwo Rolnictwa USA przy opracowaniu w 1960 r. mapy stref klimatycznych Stanów Zjednoczonych i południowej Kanady z tą różnicą, że dla obszaru Europy Środkowej podział stref następował co 5°F (2,8°C).

W opracowaniu amerykańskim zasady te polegały na wyodrębnieniu 10 stref różniacych się średnią długookresową temperaturą minimalną o 10°F (tj. co 5,55°C). Dodatkowo jeszcze strefy podzielono na podstrefy oznaczane literami a i b. Najchłodniejsza strefa oznaczona została cyfrą 1, najcieplejsza - 10. Na obszarze Polski zostały wyodrębnione w ten sposób podstrefy 5b-7b. Podział W. Heinzego i D. Schreibera wydaje mi się najbardziej odpowiedni i może służyć jako podstawa doboru roślin do nasadzeń. Ten podział jest też podstawą podawania stopnia mrozoodporności przy opisach roślin w encyklopedii drzew i krzewów ozdobnych. Najlepsze warunki cieplne dla uprawy roślin panują w strefie 7b, potem w 7a; najgorsze w 5b. Należy pamiętać jednak, że w granicach poszczególnych stref lokalne warunki mikroklimatyczne mogą czasem znacznie odbiegać warunkami cieplnymi od warunków typowych dla tej strefy.


Strefy wg Heinzego i Schreibera

Podstrefa Od temp. Do temp.


5b -26,0°C -23,4°C

6a -23,3°C -20,6°C

6b -20,5°C -17,8°C

7a -17,7°C -15,0°C

7b -14,9°C -12,3°C


źródło - www.wiking.edu.pl